uniapp目录结构

  • uniapp目录结构

    一个uni-app工程,默认包含如下目录及文件: ┌─uniCloud 云空间目录,阿里云为uniCloud-aliyun,腾讯云为uniCloud-tcb(详见uniCloud)…

    uniapp 2021年10月18日
    01.1K0
欢迎访问www.uniapper.com!交流QQ群:35429521